Perempuan Istimewa di Dalam Alquran

Dalam khazanah Islam, banyak perempuan hebat yang patut di contoh generasi sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam khazanah Islam, banyak perempuan hebat yang patut di contoh oleh generasi sekarang. Ketataannya kepada Allah SWT dari segala sisi kehidupan bisa menjadi rujukan.

Salah satunya Maryam binti Imran. Maryam merupakan perempuan istimewa di antara perempuan lainnya. Namanya bahkan satu-satunya yang disebutkan di dalam Alquran. Namanya juga menjadi nama salah satu surah di dalam kitab suci.

Bukti bahwa Maryam adalah umat yang istimewa sebagaimana tertuang dalam surah Ali Imran ayat 33. Ayat tersebut berbunyi: "Sesungguhnya Allah telah me milih Adam, Nuh, keluarga Ibra him dan keluarga Imran melebihi segala umat." (QS Ali Imran: 33).

Maryam merupakan perempuan dari keturunan keluarga mulia dan saleh. Paman Maryam seorang nabi yakni Nabi Zaka ri ya. Anak dari Nabi Zakariya pun seorang nabi. Dialah Nabi Yahya AS.

Tidak heran jika dari keturun annya lahir orang-orang yang mu lia dan saleh yang menjadi para nabi. Sejak Maryam dalam kandungan, oleh ayahnya telah dinadzarkan hanya kepada Allah jika nanti lahir.

Dari Maryam ini lahir seorang nabi yakni Isa AS. Kisah tentang keluarga Imran terjaga dalam Al quran. Keluarga Imran bahkan di sebutkan dalam Alquran seba gai keluarga yang terpilih.Sumber: Republika.co.id
loading...