Tidur dalam Keadaan Junub

DARI Ibnu Umar, ia berkata bahwa Umar bin Al Khottob pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, "Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Iya, jika salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia berwudhu lalu tidur." (HR. Bukhari, no. 287; Muslim, no. 306).

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa jika dalam keadaan junub dan hendak tidur, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat." (HR. Bukhari, no. 288).

Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abu Qois mengenai keadaan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Bagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam jika dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi?" Aisyah menjawab, "Semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau mandi, lalu tidur. Kadang pula beliau wudhu, barulah tidur." Abdullah bin Abu Qois berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang." (HR. Muslim, no. 307).

Keadaan orang sebelum tidur sebagai berikut:
1- Junub lalu mandi sebelum tidur, ini lebih sempurna.
2- Junub dan wudhu terlebih dahulu sebelum tidur, ini yang disunnahkan untuk memperingan junub.
3- Junub dan tanpa wudhu, lalu tidur. Seperti ini masih dibolehkan.

Semoga bermanfaat. [Muhammad Abduh Tuasikal]Sumber: Inilah.com
loading...