Disunnahkan Menunda Salat Zuhur, Jika...

SALAT paling afdhal adalah pada awal waktu, namun dikecualikan dua salat:

a- Shalat Isya -menurut jumhur atau mayoritas ulama- disyariatkan diakhirkan. Ini ditujukan bagi orang yang shalat sendirian atau mereka yang berjamaah namun atas kesepakatan mereka, yaitu diakhirkan hingga akhir sepertiga malam pertama atau sebelum pertengahan malam.

b- Shalat Zhuhur ketika cuaca begitu panas, disunnahkan untuk diakhirkan hingga cuaca tudak terlalu panas, yang penting sebelum masuk waktu Ashar.

Mengenai shalat pada awal waktu disebutkan dalam hadits dari Ummu Farwah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdhol. Beliau pun menjawab, "Shalat pada awal waktunya." (HR. Abu Daud, no. 426. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih.) [*]Sumber: Inilah.com
loading...