Makna Al Qadar Menurut Quraish Shihab

Al-Qadar artinya adalah ketentuan.

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam surah Al-Qadar [97] ayat 1-5, dijelaskan bahwa pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar) itu para malaikat turun ke bumi atas izin Allah hingga terbit fajar. Kemudian, dalam surah ad-Dukhan [44] ayat 4, dijelaskan bahwa pada malam kemuliaan (berkah) itu, Allah menetapkan segala urusan, mulai dari rezeki, hidup, mati, dan lainnya.

Lalu, apakah makna Al-Qadar? Secara bahasa, Al-Qadar artinya adalah ketentuan. Menurut Quraish Shihab, kata al-Qadar sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Alquran memiliki tiga arti. Pertama, penetapan dan pengaturan sehingga makna Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Lihat surah ad-Dukhan [44]: 3-5.

Kedua, maknanya adalah kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Alquran. Penggunaan Qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surah al-An'am [6] ayat 91. Lihat pula dalam surah al-Qadar [97]: 1-5.

Ketiga, maknanya adalah sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Lihat surah al-Qadar. Penggunaan Qadar untuk melambangkan kesempitan dapat dijumpai pada surah al-Ra'du [13] ayat 26. Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit (bagi yang dikehendaki-Nya). n

sumber : Pusat Data Republika


Sumber: Republika.co.id
loading...